Rok 2019 był bardzo bogaty w wydarzenia w naszej jednostce – współorganizowaliśmy ważne uroczystości, remontowaliśmy nasze obiekty i co najważniejsze, braliśmy udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

1. 1 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w jednostce. Uczestniczyli w nim między innymi: Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. Andrzej Koc, Wójt Gminy Klukowo Piotr Uszyński, Proboszcz ks. dr Jerzy Kaczyński, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Tymiński. Na zebraniu podsumowano działalność w 2018 roku oraz nakreślono kierunki działania w roku 2019.
2. W remizie i na działce jednostki wykonano następujące prace:
- remont salki konferencyjnej – praca własna, materiały zakupione przez Urząd Gminy Klukowo,
- remont kuchni – malowanie we własnym zakresie, umeblowanie i sprzęt AGD zakupiony dzięki środkom z MSWiA w wysokości 5 tys. zł i z Funduszu Sołeckiego 2 tys. zł.,
- wymiana ostatniej części starego ogrodzenia na odcinku 26 mb.,
- wykonanie altany z umeblowaniem ogrodowym.
3. Udział w szkoleniach, kursach i ćwiczeniach:
- szkolenie podstawowe strażaków OSP – Piotr Błoński, Kamil Marciniak, recertyfikacja szkolenia medycznego - Leszek Bazylewicz i Arkadiusz Wróbel,
- ćwiczenia w Dąbrowie Wielkiej 28 lipca na zakończenie szkolenia podstawowego strażaków OSP,
- ćwiczenia w zakresie ratownictwa wodnego w Ciechanowcu 31 sierpnia,
- ćwiczenia w zakresie ratownictwa technicznego w Klukowie 20 września.
4. Organizacja i udział w uroczystościach:
- warta Wielkanocna w kościele w Kuczynie,
- procesja Bożego Ciała,
- 3 maja organizowaliśmy Gminne Obchody Dnia Strażaka,
- 3 czerwca wspieraliśmy organizację ,,Dnia Rodziny’’ w Szkole Podstawowej w Kuczynie,
- 22 czerwca współorganizowaliśmy piknik na rozpoczęcie wakacji, który odbył się na terenie naszego obiektu,
- 8 września wraz z obchodami 65 – lecia naszej jednostki braliśmy udział w organizacji 600 – lecia Parafii w Kuczynie, Dożynek Gminnych i Amatorskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. Jednostka została odznaczona Srebrną Odznaką Honorową ,,Podlaski Krzyż Floriański''.

Ponadto Poczet Sztandarowy, Prezes i Naczelnik uczestniczyli w uroczystym pożegnaniu ze służbą wieloletniego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. Andrzeja Koca oraz przekazaniu nowego samochodu pożarniczego GBA do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5. We wrześniu wydano publikację ,,Jubileusz 600 – lecia parafii p. w. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie. 65 – lecie OSP’’, którą opracował Naczelnik jednostki wraz z Panem Sławomirem Brycem.
6. Pozyskano następujący sprzęt i umundurowanie: 5 hełmów strażackich, kombinezon do pracy w wodzie, 12 mundurów wyjściowych. Prowadzono działania w celu pozyskania środków z Funduszu Sprawiedliwości, które zakończyły się sukcesem. Oficjalne przekazanie sprzętu odbędzie się w 2020 r. Warto zauważyć, że dzięki osobistemu zaangażowaniu Naczelnika i Zastępcy Naczelnika naszej OSP oraz współpracy z Urzędem Gminy w Klukowie wartość pozyskanego mienia przekroczyła 60 tys. zł.
7. W 2019 r. wyjeżdżano do 14 zdarzeń tj. 11 pożarów i 3 miejscowych zagrożeń, w tym 4 razy na terenie gm. Ciechanowiec. Do najważniejszych akcji można zaliczyć: pożar garażu w Klukowie 27 marca, pożar kombajnu, zboża na pniu, słomy i rżyska 27 lipca w Piętkach Szeligach, pożar domu w Ciechanowcu na ul. Uszyńskiej 9 października oraz pożar domu w Lubowiczu Wielkim 12 grudnia.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Czytany 376 razy

Informacje

footerlogo

OSP Kuczyn

18-214 Kuczyn 59A

Gmina Klukowo
Woj. podlaskie

Top