Najważniejsze wydarzenia

Kolejni Prezesi OSP Kuczyn:

 • Marciniak Józef – od 1954 r. do 1959 r.
 • Bednarczuk Wacław – od 1959 r. do 1969 r.
 • Kordulski Zbigniew – od 1969 r. do 1990 r.
 • Kraszewski Zbigniew – od 1990 r. do 1992 r.
 • Kordulski Zbigniew (ponownie) – do 1992 r. do 2003 r.
 • Puchalski Tadeusz – od 2003 r. - nadal

 Kolejni Naczelnicy OSP Kuczyn:

 • Chaniewski Henryk – od 1954 r. do 1956 r.
 • Kordulski Mieczysław – od 1956 r. do 1959 r.
 • Mądry Józef – 1959 r. do 1992 r.
 • Kraszewski Zbigniew – od 1992 r. do 1995 r.
 • Sędziak Wojciech – od 1995 r. do 2001 r.
 • mł. kpt., kpt., st. kpt., mł. bryg. Kulesza Grzegorz– od 2001 r. - nadal

 Pojazdy:

 • 1954 – 1964 – furmanka i 2 konie
 • 1964 – 1967 – Ził
 • 1967 – 1982 – Żuk GLM 8 (użytkowano 2 takie pojazdy jeden po drugim)
 • 1982 – 1997 - Star 266 GBM 2/8
 • 1997 – 2003 – Star 244 GBA 2,5/16
 • 2003 – 2014 – Star 266 GBA 2,5/16
 • 2006 – 2009 – Polonez karetka SOp
 • 2009 – 2021 – Volkswagen SLRT
 • 2014 – nadal – Man TGM 13.290 GBA 2,5/25
 • 2021 - nadal - Opel Movano GLBM - Rt 0,3/0,5

 Ważniejsze wydarzenia:

 • 02.02.1954 r. – powstanie jednostki,
 • 1964 r. – w jedną noc postawiono drewnianą remizę,
 • 08.10.1965 r. – zakup pierwszej ręcznej syreny alarmowej,
 • 05.1968 r. - po raz pierwszy w jednostce uroczyście obchodzono Dzień Strażaka,
 • 03.1971 r. - wymiana drewnianej podłogi w remizie,
 • 1973 r. - dh Józef Mądry ukończył kurs IV stopnia straży typu ,,S'' w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Ełku,
 • 1976 r. – zakup działki pod budowę nowej strażnicy,
 • 1980 r.  – otwarcie nowej, murowanej remizy,
 • 1986 – 1989 r. – Grzegorz Kulesza (późniejszy naczelnik jednostki) zwycięża w województwie łomżyńskim, następnie startuje w finałach krajowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom’’, tj. w Wałbrzychu w 1986 r., Gdańsku w 1987 r. - zajmując IV miejsce, Kaliszu w 1988 r. - zajmując II miejsce oraz Słupsku w 1989 r. W 1989 r. roku został również kadetem Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie,
 • 1988 r. - zakup ław i stołów do strażnicy,
 • 1991 r. - położenie terakoty w sali tanecznej,
 • 18.12.1991 r. - wpisanie jednostki do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • 04.1993 r. - notarialne uporządkowanie spraw związanych z własnością działki,
 • 10.1994 r. - Dożynki Gminne w Kuczynie - współorganizacja, główny organizator ks. Krzysztof Krośnicki,
 • 05.1995 r. – nadanie sztandaru,
 • 02.04.1996 r. - Komendant Rejonowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem, Wójt Gminy Klukowo i Prezes OSP Kuczyn podpisują porozumienie dotyczące włączenia jednostki do KSRG,
 • 07.07.1997 r. - włączenie do KSRG,
 • 2001 r. – zamontowanie w strażnicy systemu selektywnego alarmowania,
 • 18.12.2001 r. - wpis jednostki wg nowych zasad do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • 2002 r. – remont remizy z wymianą okien oraz wykonanie placu asfaltowego pod obiektem,
 • 03.05.2005 r. – obchody 50-lecia jednostki – nadanie OSP Srebrnego Medalu ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa’’,
 • 06.08.2006 r. – współorganizacja powiatowych ćwiczeń ratowniczych wraz z KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem oraz Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego,
 • 2006 r. - pozyskanie samochodu specjalnego ,,Polonez'' karetka i postawienie garażu blaszanego,
 • 2008 r. – montaż systemu alarmowania na telefony komórkowe, 
 • 10.06.2009 r. – udział pocztu sztandarowego w Drohiczynie w uroczystościach z okazji X rocznicy wizyty Ojca Świętego,
 • 06.2010 r. - pomoc w zbiórce zboża dla powodzian z południa kraju,
 • 2010 r. – remont kapitalny strażnicy, powstanie świetlicy wiejskiej,
 • 2010 r. - jednostka wyjeżdża do 54 akcji, najwięcej w historii,
 • 07.08.2011 r. - udział pocztu sztandarowego w wojewódzkich obchodach 90-lecia powstania ZOSP RP, które odbyły się w Ciechanowcu,
 • 18.09.2011 r. - udział pocztu sztandarowego w nadaniu sztandaru i obchodach 60-lecia powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,
 • 09.2011 r. - przeniesienie biblioteki ze szkoły do remizy,
 • 02.2014 r. – wydanie monografii ,,Historia i dzień dzisiejszy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie'',
 • 22.02.2014 r. – obchody 60-lecia OSP oraz poświęcenie nowego samochodu pożarniczego MAN GBA, odznaczenie jednostki Brązową Odznaką Honorową ,,Podlaski Krzyż Floriański'',
 • 06.03.2014 r.– wizyta Pani redaktor Świtalskiej z czasopisma ,,Strażak”,
 • 05.2014 r. – w ogólnopolskim czasopiśmie ,,Strażak’’ ukazał się artykuł o naszej jednostce,
 • 11.2014 r. - strażnicę udostępniono na próby chóru parafialnego,
 • 02.04.2015 r. – na remizie pojawił się neon z logo OSP Kuczyn,
 • 06.06.2015 r. – w części świetlicowej strażnicy otwarto ,,Kącik malucha’’,
 • 09.2015 r. – naszą remizę udostępniliśmy również dla seniorów, którzy utworzyli ,,Klub seniora’’ w Kuczynie,
 • 10.2015 r. – w regionalnym czasopiśmie ,,Halo Mazowieck’’ ukazał się artykuł o naszej jednostce,
 • 06.11.2015 r. – postawiono garaż blaszany, który zakupiono ze środków funduszu sołeckiego oraz własnych. Dzięki temu wszystkie pojazdy i sprzęt stacjonują w jednostce. Do tego czasu przyczepka z pontonem była garażowana w garażu prywatnym,
 • 02.2016 r. ruszyła oficjalna strona internetowa OSP Kuczyn,
 • 06.2016 r. - zakupiono pompę Tohatsu,
 • 06.07.2017 r. - delegacja strażaków brała udział w pikniku polsko-amerykańskim na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie,
 • 14.12.2017 r. - w Kuczynie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. podlaskiego, jednostka otrzymała zestaw ratownictwa przedlekarskiego z KRUS,
 • 01.07.2018 r. - organizacja ćwiczeń w zakresie ratownictwa w wypadkach ultralekkich samolotów,
 • 06.12.2018 r. - uroczyste przekazanie w Kuczynie sprzętu ratowniczego jednostkom z terenu gm. Klukowo, który został pozyskany za dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, KRUS i UG w Klukowie. Otrzymanie średniego zestawu hydraulicznego LUKAS, 
 • 03.2019 r. - remont we własnym zakresie salki konferencyjnej na parterze remizy,
 • 16.05.2019 r. - na placu za remizą stanęła altana,
 • 31.05.2019 r. - Prezes i Naczelnik wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w pożegnaniu ze służbą st. bryg. Andrzeja Koca wieloletniego Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem,
 • 09.2019 r. - wydanie publikacji ,,600 - lecie parafii p. w. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie. 65 - lecie OSP''.
 • 08.09.2019 r. - połączone obchody 600 - lecia parafii w Kuczynie, 65 - lecia OSP, Dożynki Gminne i Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. Jednostkę odznaczono Srebrną Odznaką Honorową ,,Podlaski Krzyż Floriański'',
 • 10.06.2020 r. - Prezes wraz z pocztem sztandarowym asystują przy przekazaniu Relikwii św. Floriana w Bazylice św. Floriana w Krakowie dla ks. proboszcza parafii w Kuczynie,
 • 08.07.2020 r. - delegacja strażaków wzięła udział w spotkaniu z Ministrem Sprawiedliwości w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu,
 • 04.06.2021 r. - wprowadzenie Relikwii św. Floriana do kościoła parafialnego w Kuczynie,
 • 05.07.2021 r. - odbiór z Dąbrowy Górniczej samochodów Opel Movano GLBM do OSP Kuczyn i Trojanowo. W czasie drogi powrotnej druhowie ,,najeżdżają'' na wypadek w pobliżu Lucynowa woj. mazowieckie, gdzie zderzył się motocykl z samochodem osobowym na trasie serwisowej przy drodze S8. Forsują ogrodzenie, udzielają pomocy medycznej, gaszą pożar. W zdarzeniu ginie 1 osoba,
 • 14.08.2021 r. - uroczystość przekazania lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych do OSP w Kuczynie i Trojanowie,
 • 20.08.2021 r. - Wojewódzkie Obchody 100 - lecia Związku OSP RP - msza święta w kościele w Kuczynie, uroczysty apel w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Udział Prezesa, Naczelnika i pocztu sztandarowego. Dowódcą uroczystości druh Marcin Puchalski - Z-ca Naczelnika OSP Kuczyn.

 Pamiętne akcje

 • 11.03.1974 r. – pożar kilkudziesięciu zabudowań w Wojnach Szubach gm. Szepietowo;
 • 11.09.1975 r. – pożar młyna wodnego w Kuczynie;
 • 22.08.1981 r. – pożar kilku zabudowań gospodarczych w Kuczynie (3 stodoły ze zbiorami i budynek gospodarczy);
 • 10.06.1993 r. – pożar ok. 100 ha lasu w pobliżu m. Pełch gm. Ciechanowiec;
 • 31.07.2005 r. – pożar od wyładowania atmosferycznego stodoły w Kuczynie;
 • 16-17.08.2008 r. – usuwanie skutków wichury na gminie Ciechanowiec, połamane drzewa, zerwane dachy;
 • 11-12.11.2008 r. – poszukiwanie 2 – letniego chłopca w pobliżu m. Wojtkowice Dady gm. Ciechanowiec;
 • 07.2009 r. – odławianie śniętych ryb na Nurcu;
 • 14.01.2010 r. – pożar w bloku mieszkalnym w Ciechanowcu ul. Wojska Polskiego, 1 ofiara śmiertelna, 1 ranna;
 • 26.01.2010 r. – pożar oboro – stodoły w Łuniewie Wielkim, mróz około – 250 C;
 • 05 – 06.2010 r. – kilkanaście wyjazdów do wypompowywania wody w związku z ulewami na terenie gm. Klukowo;
 • 06.08.2012 r. – usuwanie skutków wichury na terenie gm. Klukowo, połamane drzewa, zerwane dachy;
 • 29.11.2012 r. – tuż przed Kuczynem na drodze do Ciechanowca samochód osobowy uderza w drzewo, 1 ofiara śmiertelna;
 • 13.04.2013 r. – umacnianie wałów przeciwpowodziowych w Ciechanowcu;
 • 14.05.2013 r. – pożar duży oboro – stodoły w Kosiorkach gm. Ciechanowiec;
 • 09.03.2014 r. – pierwszy alarmowy wyjazd nowym samochodem MAN GBA do pożaru trawy w Kuczynie;
 • 03.08.2014 r. – poszukiwania topielca na zbiorniku wodnym na żwirowni w Wyszonkach – Błoniu;
 • 06.07.2015 r. – usuwanie skutków wichury na terenie gm. Ciechanowiec, połamane drzewa, zerwane dachy;
 • 19 – 20.07.2015 r. – usuwanie skutków wichury na terenie gm. Ciechanowiec i gm. Klukowo, połamane drzewa, zerwane dachy;
 • 17 – 22.06.2016 r. – usuwanie skutków wichur na terenie gm. Ciechanowiec i gm. Klukowo, łącznie 25 wyjazdów do akcji, połamane drzewa, zerwane dachy;
 • 13.05.2017 r. – zderzenie samochodu ciężarowego z osobowym w pobliżu Trojanowa, 2 ofiary śmiertelne;
 • 31.05.2018 r. – pożar ołtarzyka ulicznego podczas procesji Bożego Ciała w Kuczynie;
 • 16.07.2020 r. - powódź w Ciechanowcu, zalane ul. Kościelna i Kazimierza Uszyńskiego, posesje i zabudowania;

Statystyka udziału w zdarzeniach w latach

1998 - 4, 1999 - 12, 2000 - 19, 2001 - 17, 2002 - 23, 2003 - 28, 2004 - 20, 2005 - 41, 2006 - 27, 2007 - 23, 2008 - 30, 2009 - 20, 2010 - 54, 2011 - 26, 2012 - 29, 2013 - 37, 2014 - 13, 2015 - 33, 2016 - 39, 2017 - 27, 2018 - 27, 2019 - 14, 2020 - 28.

Najważniejsze osiągnięcia w zawodach sportowo – pożarniczych

 

 

Szczebel zawodów
i miejscowość

 

 

Rok i zajęte miejsce

 

Skład drużyny

 

Powiatowe

Wysokie Mazowieckie

 

1967 – II miejsce

 

Dowódca drużyny - Mądry Józef, Marciniak Tadeusz, Kraszewski Zbigniew, Karolak Stanisław, Kutesa Kazimierz, Sekura Andrzej.

 

 

Powiatowe

Wysokie Mazowieckie

 

2002 – II miejsce

 

Dowódca - Grzegorz Kulesza, Jan Guzowski,   Kraszewscy Piotr i Tomasz, Guzowski Mariusz, Puchalski Marcin, Kordulski Marek, Heronimczuk Mariusz, Rafał Wróbel.

 

 

Powiatowe

Wysokie Mazowieckie

 

2003 – IV miejsce

 

Dowódca - Grzegorz Kulesza, Jan Guzowski,   Kraszewscy Piotr, Karolak Krzysztof, Guzowski Mariusz, Puchalski Marcin, Heronimczuk Mariusz, Adamczuk Piotr.

 

 

Powiatowe

Szepietowo

 

2005 – II miejsce

 

Puchalski Marcin – dowódca drużyny, Wróblewski Kamil, Wróblewski Piotr,         Kraszewski Piotr, Marciniak Kamil, Adamczuk Piotr, Heronimczuk Mariusz, Guzowski Radosław,. Pełszyk Bartosz, mł. kpt. Kulesza Grzegorz – kierownik drużyny.

 

 

Powiatowe CTIF

Wysokie Mazowieckie

 

2007 – II miejsce

 

Puchalski Marcin – dowódca drużyny, Heronimczuk Daniel,   Bazylewicz Leszek, Kraszewski Piotr, Marciniak Kamil, Adamczuk Piotr, Heronimczuk Mariusz, Kordulski Krzysztof, Pełszyk Grzegorz, Sędziak Maciej, kierownik drużyny kpt. Kulesza Grzegorz.

 

 

Powiatowe

Sokoły

 

2009 – I miejsce

 

Puchalski Marcin – dowódca drużyny, Heronimczuk Daniel,   Heronimczuk Paweł,             Sylwestrzuk Piotr, Marciniak Kamil,   Adamczuk Piotr, Wróbel Dominik,                   Guzowski Radosław, Guzowski Mateusz. Opiekun drużyny kpt. Kulesza Grzegorz – Naczelnik OSP Kuczyn.

 

 

Wojewódzkie

Czyżew

 

2010 – XII miejsce

 

Puchalski Marcin – dowódca drużyny, Heronimczuk Daniel,   Heronimczuk Paweł, Sylwestrzuk Piotr, Marciniak Kamil, Kraszewski Piotr, Wróbel Dominik, Guzowski Radosław, Guzowski Mateusz. Opiekun drużyny kpt. Kulesza Grzegorz – Naczelnik OSP Kuczyn.

 

 

Powiatowe

Ciechanowiec

 

2013 – IV miejsce

 

Puchalski Marcin – dowódca drużyny, Sędziak Maciej,   Adamczuk Daniel, Sylwestrzuk Piotr, Kierski Arkadiusz, Kordulski Michał, Kraszewski Piotr, Wróbel Dominik, Guzowski Radosław, Guzowski Mateusz. Opiekun drużyny st. kpt. Kulesza Grzegorz – Naczelnik OSP Kuczyn.

 

 

Gminno – Sąsiedzkie

Sokoły

 

2014 – II miejsce

 

Puchalski Marcin – dowódca drużyny, Adamczuk Daniel,   Heronimczuk Daniel, Marciniak Kamil, Kordulski Michał, Kraszewski Piotr, Wróbel Arkadiusz, Guzowski Radosław, Guzowski Mateusz. Opiekun drużyny st. kpt. Kulesza Grzegorz – Naczelnik OSP Kuczyn.

 

 

Gminno – Sąsiedzkie

Sokoły

 

2015 – I miejsce

 

Bazylewicz Leszek – dowódca drużyny, Adamczuk Daniel,   Heronimczuk Daniel, Marciniak Kamil, Kordulski Michał, Wróbel Arkadiusz, Guzowski Radosław, Guzowski Mateusz. Opiekun drużyny st. kpt. Kulesza Grzegorz – Naczelnik OSP Kuczyn

 

 

Powiatowe Wysokie Mazowieckie

 

2015 – I miejsce w musztrze, sztafecie, bojówce, klasyfikacji końcowej

 

Puchalski Marcin – dowódca drużyny, Adamczuk Daniel,   Heronimczuk Daniel, Marciniak Kamil, Kordulski Michał, Wróbel Arkadiusz, Guzowski Radosław, Guzowski Mateusz, Sędziak Maciej. Opiekun drużyny st. kpt. Kulesza Grzegorz – Naczelnik OSP Kuczyn

 

 

Powiatowe Wysokie Mazowieckie

 

2017 - II miejsce w klasyfikacji generalnej, I w sztafecie i musztrze, IV w bojówce.

 

Puchalski Marcin – dowódca drużyny, Adamczuk Daniel,   Heronimczuk Daniel, Marciniak Kamil, Kordulski Michał, Wróbel Arkadiusz, Guzowski Radosław, Guzowski Mateusz, Kraszewski Kacper. Opiekun drużyny mł. bryg. Kulesza Grzegorz – Naczelnik OSP Kuczyn

Informacje

footerlogo

OSP Kuczyn

18-214 Kuczyn 59A

Gmina Klukowo
Woj. podlaskie

Top