Rok 2016, podobnie jak 2015, był bardzo bogaty w wydarzenia w naszej jednostce, z których na czoło wysuwają się: zwalczanie skutków wichury, udział w wielu ćwiczeniach oraz w kampanii sprawozdawczo – wyborczej.

 

Sukcesem zakończyły się starania o pozyskanie nowoczesnej motopompy Tohatsu. Na dobre zaczęła funkcjonować strona internetowa na której umieszczamy informacje dotyczące nie tylko naszej OSP, ale również Kuczyna, gminy Klukowo i rejonu wysokomazowieckiego. Wspieraliśmy także wszelkie inicjatywy kulturalne, oświatowe i sportowe mające miejsce w społeczności lokalnej. Wyrazy podziękowania kierujemy do osób, które wspierają naszą działalność tj. Pani Marii Puchalskiej i Piotra Kordulskiego. Liczymy na dalszy rozwój współpracy z GOK w Klukowie, świetlicą wiejską, Klubem Seniora i Szkołą Podstawową w Kuczynie.

Do najważniejszych wydarzeń w ubiegłym roku można zaliczyć:
1. 29 marca odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze w jednostce. Uczestniczyli w nim między innymi: Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. Tomasz Sieńczuk, Wójt Gminy Klukowo Piotr Uszyński oraz Sołtys Kuczyna a zarazem Przewodnicząca Klubu Seniora – Pani Jadwiga Puchalska. Na zebraniu podsumowano działalność w 2015 r. oraz nakreślono kierunki działania w roku 2016. Wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Klukowie. Po sporządzeniu stosownej dokumentacji dokonano aktualizacji wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Naczelnik jednostki uczestniczył również w zebraniach sprawozdawczo - wyborczych w OSP Trojanowo i Wyszonki Kościelne.
Podczas kampanii sprawozdawczo – wyborczej nasi przedstawiciele zostali wybrani do władz wyższego szczebla. 12 czerwca 2016 r. odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Klukowie. Jednostkę reprezentowali druhowie: Tadeusz Puchalski, Grzegorz Kulesza, Leszek Bazylewicz i Piotr Kordulski. Do składu nowego Zarządu Oddziału Gminnego zostali wybrani ponownie: Tadeusz Puchalski, który został Wiceprezesem oraz Grzegorz Kulesza wybrany na Komendanta Gminnego ZOSP RP w Klukowie a także delegata na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wysokiem Mazowieckiem, gdzie został mianowany Sekretarzem Zarządu Oddziału Powiatowego i delegatem na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego w ZOSP RP Białymstoku.
2. Współorganizowaliśmy następujące imprezy:
- festyn dla dzieci 25 czerwca,
- ognisko integracyjne dla mieszkańców Kuczyna 24 lipca,
- turniej tenisa stołowego 23 października.
3. Remiza jest udostępniana na działalność Klubu Seniora. W naszej strażnicy funkcjonuje również świetlica wiejska, biblioteka, kącik malucha. Oprócz wymienionych wyżej imprez GOK wraz ze świetlicą wiejską zorganizowały między innymi warsztaty rękodzieła, warsztaty kulinarne, dyskotekę dla dzieci, odbyło się spotkanie z Policją pod hasłem ,,Bezpieczne wakacje’’.
4. Udział w szkoleniach, kursach i ćwiczeniach:
- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – Arkadiusz Wróbel,
- szkolenie podstawowe OSP – Michał Kordulski, Arkadiusz Wróbel,
- ćwiczenia powiatowe jednostek OSP i PSP w Bruszewie 21 marca,
- ćwiczenia 16 czerwca: weterynaryjne w Kuczynie, we młynie w Nowodworach oraz budynku użyteczności publicznej w Ciechanowcu na ul. Kuczyńskiej,
- gminne ćwiczenia pożarnicze w Wyszonkach Kościelnych 16 lipca,
- kampania społeczna ,,Obudź czujność. Czad i ogień’’ 15 grudnia w Klukowie.
5. Udział w uroczystościach:
- warta Wielkanocna w kościele w Kuczynie,
- procesja Bożego Ciała,
- delegacja i poczet sztandarowy w Gminnych Obchodach Dnia Strażaka 8 maja i Święcie Niepodległości 11 Listopada w Klukowie,
- Naczelnik i Prezes w obchodach 150-lecia powiatu wysokomazowieckiego, spotkaniach opłatkowych w Szkole Podstawowej w Kuczynie, GOK-u i UG w Klukowie.
6. Uczestniczyliśmy 28 sierpnia w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Wyszonkach Kościelnych zajmując II miejsce. Skład drużyny: Kulesza Grzegorz, Guzowski Radosław, Marciniak Kamil, Wróbel Arkadiusz, Adamczuk Daniel, Guzowski Mateusz, Kordulski Michał, Sylwestrzuk Piotr, Sylwestrzuk Dariusz.
7. Pozyskano następujący sprzęt i umundurowanie: motopompę Tohatsu, 2 mundury wyjściowe, 1 kurtkę wyjściową, 2 ubrania specjalne ochronne, 2 sygnalizatory bezruchu, 12 toporków, 12 zatrzaśników, 12 podpinek linkowych, pływający smok ssawny, 4 węże W-52, 2 węże W-75, prądownicę wodną, 6 par butów specjalnych gumowych, 2 pary butów specjalnych skurzanych, 3 pary rękawic strażackich, 2 kominiarki. Warto dodać, iż Urząd Gminy w Klukowie pozyskał część środków na zakup motopompy z Funduszu Ochrony Środowiska, jak również sfinansował zakup sprężarki i wykonanie części ogrodzenia przy strażnicy.
8. W 2016 r. wyjeżdżano do 39 zdarzeń tj. 3 pożarów i 36 miejscowych zagrożeń, w tym 2 razy na terenie gm. Ciechanowiec. Najwięcej interwencji miało miejsce w czerwcu, kiedy 17 nad gminą Klukowo przeszła nawałnica czyniąc ogromne straty w budynkach i drzewostanie. Pomiędzy 17 a 22 czerwca zabezpieczaliśmy naderwane dachy i usuwali połamane drzewa aż 25 razy. Do innych najważniejszych akcji można zaliczyć zdarzenia mające miejsce w Kuczynie: wypadek drogowy – zderzenie 2 samochodów z 25 czerwca (poszkodowane 4 osoby), pożar samochodu osobowego wyposażonego w instalację gazową z 8 grudnia oraz dachowania samochodów osobowych z 27 marca i 21 grudnia.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Czytany 2337 razy

Informacje

footerlogo

OSP Kuczyn

18-214 Kuczyn 59A

Gmina Klukowo
Woj. podlaskie

Top